Online Anchor Booking India

Vishal Malhotra
Mini Mathur
Shruti Sheth
Purbi Joshi
Salil Acharya
Aishwarya Singh (Delhi)
Ananya Dutta (Mumbai)
Azia Ali (Delhi)
Bhavita Singh (Delhi)
Dhwani Mittal (Mumbai)
Dilruba Pandey (Pune / Vizag)
Diya Sharma (Delhi)
Anitha Shamanna (Banglore)
Dixika Vanvari (Delhi)
Gitikka Ganju (Mumbai)
Himanshi Chatwani (Mumbai)
Khyati Kava (Mumbai)
Jigyasa Panjwani (Lucknow)
Lavina Galani (Pune)
Lubna Siddiqui (Delhi)
Manasi Scott (Mumbai)
Mahima Singh (Delhi)
Cyrus Sahukar (Mumbai)
Aman (Delhi)
Amit Sharma (Delhi)
Arunn (Banglore)
Ashish (Delhi)
Chaitanya Rathi (Pune)
Gunjan Utreja (Mumbai)
Asish Basak (Kolkata)
Hardik Shah (Ahmedabad)
Jitin Vashisht (Delhi)
Kanishk Tyagi (Delhi)
Abbas (Banglore)
Ashu (Pune)
Amar Prabhu (Banglore)
Sunny Khandelwal (Hydrabad)
Danish (Delhi)
Jitesh Chawla (Delhi)
Roops (Mumbai)
Kubra Sait (Mumbai)
Swati Verma (Delhi)
Neelam Nagrani (Pune)
Sunny Ray (Pune)
Mona Dethe (Pune)
Neelam Daswani (Pune)
Divya Venugopal (Chennai)
Khushi (Pune)
Sally (Pune)
Kashyata (Pune)
Payal (Pune)
Aman Verma (Mumbai)
Siddharth Kannan (Mumbai)
Bhavana Bhatia (Mumbai)
Sharon (Hyderabad)
Swati Jeswani (Pune)
Paulami Ghosh (Kolkata)
Shital Bhende (Nasik)
Asha (Pune)
Khushboo Kapoor (Jaipur)
Akshaya (Banglore)
Sudheshna (Kolkata)
Benazir Kazi (Kolkata)
Antra Dutta (Kolkata)
Anneysha Ghosh (Kolkata)
Anushka Gupta (Kolkata)
Diya (Kolkata)
Silky (Delhi)
Kajol Arora (Delhi)
Parul Dhawan (Delhi)
Monika Singh (Delhi)
Sheena Khandelwal (Delhi)
Harsha Awasthy (Delhi)
Aditi Sharma (Delhi)
Kirti Madan (Delhi)
Ishita Vasa (Mumbai)
Priyanka Malhotra (Delhi)
Ritika (Mumbai)
Rahul Anand (Hyderabad)
Priya Jani (Ahmedabad)
Shibha Rana (Delhi)